Mikä on Virtaa-valmennus?

Home  /  Mikä on Virtaa-valmennus?

Mikä on Virtaa -valmennus?

Virtaa -valmennus tarjoaa coachingia, mentorointia, luentoja ja työpajoja.

Virtaa -valmennuksen avainsanoja ovat coaching, NLP ja toiminnalliset menetelmät. Kaikki toiminta perustuu asiakkaan arvostukseen ja tilanteen kuulemiseen. 

Uuden oppiminen kasvattaa uskallusta ja intoa! Rohkea kehittyy ja tarttuu haasteisiin.

Ota yhteyttä!

Kirsti Tuominen

Mitä avainsanat pitävät sisällään?

COACHING
Coaching auttaa niin työn kuin henkilökohtaisen elämän solmukohdissa. Coachauksen tavoitteena on tukea valmennettavan kehitystä ja kasvua luottaen siihen, että hänellä on muutokseen tarvittava tieto ja voimavarat. Coach auttaa asiakasta löytämään omasta ajattelusta nousevat, toimivat ratkaisut, jotka parhaimmillaan yllättävät valmennettavankin. 
Lisää Suomen coaching-yhdistyksen sivuilta >> 
NLP
NLP on lyhenne sanoista Neuro Linguistic Programming. Coachingin yhteydessä tehtävien NLP-harjoituksien avulla havainnoidaan vuorovaikutus- ja toimintatapoja sekä niitä uskomuksia, joihin ne perustuvat. Toiminnallisten NLP-harjoitusten tavoitteena on kehittää osaamista ja auttaa ihmistä käyttämään sitä parhaalla mahdollisella tavalla.
Lisää Suomen NLP-yhdistyksen sivuilta >>
MENTOROINTI
Mentorointi on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, missä kokenut mentori ohjaa kokemattomampaa aktoria. Mentorina voi toimia vanhempi tai kokeneempi henkilö tai kollega. Mentorisuhteelle määritellään sekä kesto että tavoite, johon mentoroinnissa tähdätään. Aktori on suhteen aktiivinen jäsen, hänen kehittyminensä ja toiveensa ohjaavat toimintaa.
TOIMINNALLISET MENETELMÄT
Toiminnalliset menetelmät ovat harjoituksia, joissa esimerkikis liikutaan tilassa ja tutkitaan liikkeen esille tuomia muistikuvia ja tuntemuksia. Harjoitusten avulla löytyy yhteys omiin uskomuksiin ja tunteisiin paremmin kuin vain puhumalla. Liike ja leikkimieli herättelee ja virkistää ajattelua.

Kurkista Kirjastoseuran mentorointia käsittelevältä videolta, kuka on Kirsti Virtaa-valmennuksen takana.